Tasemeteemad

A1 Algaja

Praktika

 • Tervitamine

 • Viisakusväljendid

 • Tutvustamine, endast rääkimine

 • Numbrid, kellaajad, ajaväljendid (aasta, kuu, nädalapäevad)

 • Pere

 • Kodu

 • Töö

 • Harrastused

 • Põgusalt poes - numbritega

 • CV koostamine

 • Släng


Grammatika

 • Hääldus, vokaalharmoonia

 • Eessõnad - viime, ensi jne.

 • Asesõnad - se, tuo jne.

 • Omastav, osastav, mitm.nimetav, kohakäänded

 • Verbitüübid (pitää, täytyy-ehitus)

 • Küsisõnad

 • OmadussõnadA1 - A2 Algajast Elementaartasemele

Praktika

 • Poes / restoranis / pangas / bussis / rongis jms.

 • Arsti juures - haigused, kehaosad

 • Pühad Soomes

 • Abi palumine, tee juhatamine

 • Telefonivestlus

 • Minu päev / eilne päev

 • Lotovõit - tingiv kõneviis

 • Kõnekeel

 • Mängud Alias, Imago - sõnavara suurendamine


Grammatika

 • AV - nimisõnad, verbides

 • Muud käänded - käänete kokkuvõtlik tabel

 • Lihtminevik, täisminevik - nud-partistsiip

 • Tämä, tuo, se

 • Passiiv

 • Postpositsioonid

 • Järgarvud
A2 Elementaartase

Kordamine - grammatika ja sõnavara.


Praktika

 • Tunnetest rääkimine

 • Arvamuse avaldamine

 • Ilmast rääkimine

 • Töövestlus

 • Imperatiiv - rollimängud, töökorraldused

 • Asjaajamine

 • Reisimine

 • Ostlemas - kesvõrre, ülivõrre

 • Loodus - loomad, taimed jne.


Grammatika

 • Omistusliidete käänamine

 • Imperatiiv

 • Joka - pronoomen

 • Akusatiivi objekt

 • Keskvõrre, ülivõrre

 • Adverbide võrdlemineB1 Kesktase

Praktika

 • Väitlemine

 • Essee, aruande, referaadi kirjutamine

 • Rollimängud

 • Pildilt jutustamine

 • Ajaleheartiklite tõlkimine

 • Ümberjutustamine


Grammatika

 • Verbirektsioonid

 • Konjuktsioonid

 • Numeraalid - liht- ja järgarvud, nende käänamine

 • Lauseehitus - sõnade järjekord

 • Akusatiiviobjekt

 • Lusevasted

 • Asesõnade käänamine