Metoodika

Viendra Koolitus arvab, et täiskasvanu õppes keele õpetamisel on väga oluline metoodika.


Meil ei ole kasutusel imemetoodikat, ka kõige uuema ja parem metoodika abil ei ole võimalik õpetada võõrast keelt nagu nõiaväel õpilasele, kes seda keelt omada ei taha. Sajandeid on püütud leida meetodit, mis muudaks võõrkeeleõppe lihtsaks ja kergeks, kuid imerohtu pole veel leitud.

Meie omalt poolt tahame, et keeleõpe oleks meeldiv ning lõbus. Meie õpilased ei tohi tunda ennast nagu "kunagi koolis eesti keele grammatika tunnis". Tahame pakkuda tundides mitmekülgsust, seetõttu on meil õpetamisel abilisteks lauamängud (näiteks Alias, Imago), pildid, videomaterjal, laulude kuulamine, rühmatööd, rollimängud, situatsiooniülesanded jne.Kas keeleõppe A ja O on ikka õpik?

Meie arvame, et see pole õige.

  • Ka kõige parem õpik ei suuda kunagi pakkuda kogu keelt, sest keele ulatus on suurem kui võimaldab ühe õpiku maht.

  • Ka kõige parem õpik ei suuda õpetada kogu keelt, sest keel on pidevas muutumises ja õpikud on tavaliselt kasutusel mitmeid aastaid.

  • Oluline on see, mida õpikuga tehakse, kuidas selles pakutavat materjali kasutatakse, mitte see missugune õpik on.

  • Õpilased õpivad pigem õpetajalt ja vastastikuses suhtluses, õpik on seejuures vaid abivahendiks.


Õpetaja klassis on abistaja, suunaja, selgitaja ja nõustaja.

Meie õpetajad koostavad õpetamisel oma materjalid ise, teades teemasid, mida tuleb kursustel käsitleda ning kasutab materjali juures erinevaid õppemeetodeid. Iga kursus on omanäoline ja õpilased erinevate ootustega, seda peavad meie õpetajad oskama ära tunda.